heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
Databáze firem Evropské databanky

Nadační fond proti korupci

Strategický plán obce

Vážení spoluobčané,

jménem zastupitelstva obce se na Vás obracím s prosbou o pomoc.

Obec Pražmo v současnosti připravuje ve spolupráci s okolními obcemi strategický plán pro období let 2016-2022. Rozsah toho, co bychom jako obec měli nebo mohli dělat, je v zásadě nekonečný. Naše zdroje jsou však omezené, a proto se musíme soustředit na řešení výzev, které jsou pro harmonický rozvoj obce nejnaléhavější. Strategický plán bude podkladem pro každodenní i strategická rozhodnutí obce. Vyplněním tohoto dotazníku nám pomůžete identifikovat správné potřeby, zvolit správné cíle a k jejich naplnění učinit správná opatření. Jeho prostřednictvím můžete aktivně ovlivnit budoucí směřování obce.

Dotazník k vyplnění naleznete zde: http://goo.gl/forms/ZQNALA5RuU

Vaše pomoc je samozřejmě zcela dobrovolná a jménem zastupitelstva obce Vám za ni děkuji.

Marek Kaniok, DiS., starosta obce

---      2006    Ing. David Foldyna     ---