IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31
Kotlíkové dotace - 5. výzva
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Plackové hody
13
14 15 16 17 18 19
70 let volejbalu v Raškovicích 19.8. -20.8. 2023
20
Kulturní den SOPM
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2
Putování po vesnici
MORÁVKA CUP
3
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce 

Název vyhlášky Účinnost

Oznámení o vydání ÚP

6.6.2023

Požární řád Obce Pražmo.doc

2.3.2023
2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2023
3/2022 o místním poplatku za veřejné prostranství 1.1.2023
1/2021 o místním poplatku z pobytu 1.4.2021
3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
3/2019 o místním poplatku ze psů 1.1.2020
1/2019 o nočním klidu 15.4.2019
4/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 1.2.2013
2/2011, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy 1.11.2011
1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 1.1.2010
1/96 o znaku a praporu Obce Pražmo 22.5.1996
Řád veřejného pohřebiště 14.9.2019