IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
Oznámení o uzavření Sběrného dvora 5. a 6. července 2024
6 7
8 9 10
Oznámení o omezení hodin pro veřejnost pošta Pražmo 10.7.2024
11 12
Prolnutí historie s moderní výrobou textilu. To vše nabídne zážitková jízda Po stopách tex
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
Letní kino - Prázdniny s Broučkem
4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Pražmo

2. Důvod a způsob založení

Obec Pražmo (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

starostka: Mgr. Michaela Honešová

tel.: +420 777 829 473

                558 692 665

e-mail: starostka@prazmo.cz

zastupitelstvo:

 • Antonín Chalupa (místostarosta), tel.: 723 827 552
 • Mgr. Felcmanová Kristýna
 • Ing. Frydrychová Petra
 • Holinka David 
 • Jerglík Petr 
 • Kaniok Marek, DiS.

Kontakty

účetní: tel.: +420 558 692 240, marketa.murasova@prazmo.cz

referentka: tel.: +420 558 692 240, artemis.carbolova@prazmo.cz 

 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Pražmo
  Pražmo 153,
  739 04 Pražmo

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Pražmo
  Pražmo 153,
  739 04 Pražmo

 • 4.3 Úřední hodiny

  Po: 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30
  St:  7:30 – 11:30 12:30 – 16:30

 • 4.4 Telefonní čísla

  účetní - +420 558 692 240

  referentka - +420 558 692 240

  starostka - +420 558 692 665, +420 777 829 473

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.prazmo.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Pražmo
  Pražmo 153,
  739 04 Pražmo

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  podatelna@prazmo.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  4r5a5rw

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1682040329/0800

6. IČO

00576999

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti obce Pražmo se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace lze podat písemně poštou, podáním na podatelně, elektronickou poštou nebo ústně osobně, telefonicky.

10. Příjem podání a podnětů

Stížnosti, žádosti, podněty a petice se u obecního úřadu podávají písemně poštou, ústně nebo na podatelně obecního úřadu. Obecní úřad vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty ve lhůtě do 60-ti dnů ode dne následujícího po dni podání. Ve lhůtě 30-ti dnů jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním vyřizovány petice.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

  Vyhledávání informací: každá započatá půlhodina 100 Kč
  Náklady na kopírování: A4 černobílá strana /oboustranně   5 Kč/ 7 Kč
   

  A3 černobílá strana/oboustranně

  A4 barevná strana/oboustranně

  A3 barevná strana/oboustranně

  10 Kč/15 Kč

  10 Kč/15 Kč

  25 Kč/40 Kč

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Obci Pražmo, nebylo doručeno usnesení o výši úhrad vydané podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013


Další informace:

Odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.